Mga inumin at inumin sa CBD

Damhin ang banayad na lasa ng CBD sa iba't ibang mga inumin kabilang ang mga tsaa, pag-iling ng protina, inuming enerhiya, sparkling fizzy pop, kape at may tubig na may lasa. Ano ang magiging paborito mo?
Mga inumin at inumin sa CBD